Anatómia prsníka - Multi-Mam SK


Anatómia prsníka

Ak chceme porozumieť kojeniu, správnym postupom a problémom, na ktoré je možné naraziť, treba najprv porozumieť základnej anatómii ženských prsníkov. Hlavné súčasti prsníka sú nasledujúce:

  • Bradavka a dvorec sú určené primárne na to, aby umožňovali kojenie; bradavky sa obvykle počas tehotenstva zväčšujú, dvorce stmavnú. Niektorí odborníci sa domnievajú, že príroda takto dojčatám uľahčuje nájdenie cesty k prsníku.
  • Prsníkové tkanivo obsahuje mnoho žliaz, v ktorých sa tvorí mlieko a je vylučované do mliekovodov. Tie potom umožňujú tok mlieka až do bradavky. Mliekovody sú obklopené svalovými bunkami, ktoré sa pri kojení sťahujú a pomáhajú mlieko udržiavať v pohybe.
  • Spojovacie tkanivo a tuk; tieto tkanivá poskytujú podporu a ochranu zraniteľnejším častiam prsníka, v ktorých sa tvorí mlieko.
  • Krvné cievy, lymfatické cievy a nervy.

Počas tehotenstva a v dobe po pôrode prechádzajú prsníky rozsiahlymi zmenami, ktoré sú riadené štyrmi hormónmi vylučovanými vo vašom tele: estrogénom, progesterónom, prolaktínom a oxytocínom.

Estrogén a progesterón sa uvoľňujú z placenty počas tehotenstva a ich úlohou je pripraviť prsníky na tvorbu mlieka. Ich pôsobením sa vo vašich prsníkoch začne vytvárať viac mliekovodov, ale tvorba mlieka ešte nezačína. Keď je dieťa na svete a placenta opustí telo, hladiny týchto hormónov v tele poklesnú, čo funguje ako signál, že tvorba mlieka môže začať.

Po pôrode sa najprv v prsníkoch začne tvoriť takzvané mledzivo. Táto hustá a číra tekutina je plná protilátok, ktoré chránia vaše dieťa, aby mal jeho imunitný systém dostatok času na rozvoj a posilnenie. O niekoľko dní neskôr sa začne tvoriť skutočné mlieko a vy si môžete všimnúť, že prsníky budú naliate, ťažké a na dotyk horúce. To je normálne a počas niekoľkých týždňov to pominie.

Keď estrogén a progesterón svoju rolu odohrajú, nastupujte prolaktín a oxytocín. Prolaktín vo vašom tele vyvoláva tvorbu mlieka. Pri každom kojení alebo odsávaní mlieka sa zvyšuje hladina prolaktínu v tele, čo je signálom pre vaše prsníky, aby produkovali ďalšie mlieko. Ďalej je tu oxytocín, ktorý má zaistiť, aby bolo vytvorené mlieko z prsníkov uvoľnené. Spôsobuje preto ejekčný reflex, kedy je mlieko vytláčané zo zásobníkov a vyvádzané do mliekovodov. Spúšťacím signálom ejekčného reflexu je pociťovanie satia, keď sa dieťa snaží sa kojiť.

Tvorba mlieka vo vašom tele je riadená fascinujúcim spôsobom pomocou bielkoviny, ktorá sa nazýva spätnoväzbový inhibítor laktácie. Táto bielkovina znižuje tvorbu mlieka, keď je prsník naplnený. Takto tvorba mlieka závisí od mechanizmu ponuky a dopytu. Ak sa vaše dieťa prestane kojiť alebo nejaké kojenie preskočíte, hladina tejto bielkoviny v prsníku sa zvýši a spôsobí spomalenie tvorby mlieka. To isté funguje aj obrátene. Čím viac sa dieťa kojí, tým viac mlieka sa tvorí. Práve preto je dôležité kojiť tak často, ako je potrebné, aby bola tvorba mlieka udržaná na vysokej, optimálnej úrovni.