Tabuľka prerezávania zúbkov u detí - Multi-Mam SK


Tabuľka prerezávania zúbkov u detí

Prerezávanie zúbkov obvykle začína, keď má dieťa asi 6 mesiacov. Nemalo by vás však prekvapiť, keď tento proces začne kedykoľvek medzi 3 a 12 mesiacmi. Počas procesu prerezávania zúbkov vyrastie dieťaťu 20 mliečnych zúbkov . Tieto detské zuby budú počas detstva nahradené stálym chrupom, celý tento proces obvykle končí až vo veku okolo 21 rokov.

Keď sa začnú objavovať mliečne zuby, býva to obvykle v určitom poradí. Vývoj i vypadávanie týchto zubov môže časovo kolísať, ale poradie, v akom sa zuby objavujú, býva obvykle rovnaké. Väčšina zubov rastie v pároch a spodné zúbky sa obvykle vyvíjajú skôr než horné. Nižšie uvádzame tabuľku, v ktorej sa môžete s procesom prerezávania zúbkov oboznámiť detailnejšie.


Tabuľka vývoja zúbkov u dojčiat

ZubKedy vyrastieKedy vypadne
Spodné prvé rezáky6-10 mesiacov6-7 rokov
Horné prvé rezáky8-12 mesiacov6-7 rokov
Horné druhé rezáky9-13 mesiacov7-8 rokov
Spodné druhé rezáky10-16 mesiacov7-8 rokov
Horné prvé stoličky13-19 mesiacov9-11 rokov
Spodné prvé stoličky14-18 mesiacov9-11 rokov
Horné očné zuby16-22 mesiacov10-12 rokov
Spodné očné zuby17-23 mesiacov9-12 rokov
Spodné druhé stoličky23-31 mesiacov10-12 rokov
Horné druhé stoličky25-33 mesiacov10-12 rokov


Tabuľka vývoja stálych zubov

ZubKedy vyrastie
Spodné prvé rezáky6-7 rokov
Horné prvé rezáky7-8 rokov
Spodné druhé rezáky7-8 rokov
Horné druhé rezáky8-9 rokov
Horné prvé stoličky6-7 rokov
Spodné prvé stoličky6-7 rokov
Spodné očné zuby9-10 rokov
Horné prvé črenové zuby10-11 rokov
Spodné prvé črenové zuby10-12 rokov
Horné druhé črenové zuby10-12 rokov
Spodné druhé črenové zuby11-12 rokov
Horné očné zuby11-12 rokov
Spodné druhé stoličky11-13 rokov
Horné druhé stoličky12-13 rokov
Horné tretie stoličky17-21 rokov
Spodné tretie stoličky17-21 rokov

Je veľmi dôležité zavčasu rozvíjať správnu ústnu hygienu, aby si neskôr dieťa dokázalo osvojiť dobré návyky, ale tiež preto, aby mal stály chrup od začiatku svojho vývoja zdravé podmienky a aby sa mohla dobre rozvíjať zrozumiteľná reč. Chýbajúce alebo pokazené zuby môžu byť pre dieťa nepohodlné a môžu viesť k tomu, že bude odmietať potravu.